Deltar på lansering av synteserapporten fra FNs klimapanel

20. mars inviterer Miljødirektoratet til norsk lansering av synteserapporten, med panelsamtaler mellom representanter fra ulike samfunnssektorer. Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar i paneldebatt med tema "Hvordan kan et klimarobust lavutslippssamfunn se i din sektor/ ditt området i 2050?" 

 

Dato
20. mars 2023
Tid
15:00 - 17:00
Sted
Oslo

Synteserapporten er siste del av FNs klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport. Den oppsummerer og sammenstiller de viktigste funnene fra rapporter publisert i perioden 2018-2022. Et klimarobust samfunn er, ifølge FNs klimapanel, et samfunn hvor man har gjennomført utslippsreduksjoner og tilpasset seg klimaendringene og samtidig fremmet bærekraftig utvikling.

Her er program og informasjon om lanseringen