ISÁK konsert: Opprør i Operaen

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sametingsråd Maja Kristine Jåma og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen er tilstede ved ISÁKs konsert "Opprør i Operaen", på Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Dato
18. mars 2023
Tid
19:30 - 22:00
Sted
Den Norske Opera & Ballett, Oslo