Deltar på møtet til formannskapet i Tana

Plenumsleder Tom Sottinen deltar på møtet til formannskapet i Tana, som ønsker orientering om frister og andre relevante tema knyttet til innmelding i Sametingets valgmanntall.

Dato
30. mars 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Deatnu/Tana