Skolekonferanse i Alta

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, som har ansvar for samisk opplæring, arrangerer en konferanse i Alta 15.-16. juni 2023 hvor hovedtema er hvordan vi kan implementere det forpliktede samiske innholdet i læreplanverket.

Tidspunkt
Torsdag 15.06.2023 11.00 - fredag 16.06.2023 12.30
Sted
Scandic hotell, Áltá/Alta

Samisk opplæring - mitt og ditt ansvar?  

Tema for den skolepolitiske konferansen er hvordan implementere det forpliktede samiske innholdet i læreplanverket i skolen og hva som skal til for å lykkes med dette arbeidet. Et trygt og godt skolemiljø vil også være tema på denne konferansen. 

Målgruppen for konferansen er politikere, skoleeiere og skoleledere fra samisk språkforvaltningskommuner og kommuner som har samisk språkopplæring, Barneombudet, Utdanningsdirektoratet, statsforvaltere, fylker og andre aktører

Konferansen arrangeres i Scandic Alta, Løkkeveien 61, 9509 Alta.

Konferansen blir tolket.

Program: 

Torsdag 15. juni 2023

11:00 – 12:00 Lunsj og registrering

12:00 – 12:15 Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen ønsker velkommen

12:15 – 12:30 Innlegg fra Kunnskapsdepartementet 

12:30 – 13:00 Barneombud Inga Bejer Engh: Barns rett til utdanning

13:00 – 13:45 Rektor Synnøve Solbakken-Härkönen: WINHEC-akkrediteringen – samisk temaer og tradisjonskunnskap i skolen

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 15:00 Director of Education for the Eskasoni School Board Elizabeth Cremo: The story of my community's journey in education.

15:00 – 15:45 Samiske skoler: Implementering av samisk innhold i skolen, der man lykkes og der man møter utfordringer

15:45 – 16:00 Pause

16:00 – 16:45 Samisk språksenter: Hvordan bidra til at samisk språk og kultur synliggjøres, styrkes og utvikles.

16:45 – 17:05 Rektor Samisk høgskole Laila Susanne Vars: Samisk undervisning - samisk forsking - samisk institusjon

17:05 – 17:20 Leder NetSam Inger Anne Gaup: Et landsdekkende nettverk for samiske lærere

17:20 – 17.35 Leder av Utdanningsforbundets samiske utvalg Thom Jambak: Hva må kommunen, myndighetene, organisasjonene, politikere og andre gjøre for å beholde den samiske læreren

17:35 – 17:50 Pause

17:50 – 18:30 Árrandigáštallan/ Samtale rundt ildstedet: Ulike aktørenes ansvar og bidrag til et skoletilbud på grunnlag av samisk kultur og verdigrunnlag

18:30 Avslutning

20:00 Middag med kulturelt innslag

Fredag 16. juni 2023

09:00 – 09:10 Åpning - Direktør i avdeling for oppvekst og opplæring Lisbeth Eira

09:10 – 09:30 Professor UiT Norges Arktiske Universitet Øystein Vangsnes: Samiske elevtal og skulen som språkleg revitaliseringsarena

09:30 – 09:45 Avdelingsleder SEAD Elle-Marit Oskal Gaup: Konsekvenser av mobbing fra et spesialpedagogisk perspektiv

09:45 – 10:10 Erlend Elias: Min oppvekst med mobbing

10:10 – 10:40 Pause

10:40 – 11:20 Mobbeombud i Troms & Finnmark, Jon Halvdan Lenning og Gøril Figenschou: Hva og hvordan mobbeombud jobber i forhold til opplæringsloven kap. 9A

11:20 – 11:40 SANKS - Psykiatrisk sykepleier Hanne Svinsås Magga: Samehets på skolen

11:40 – 12:00 Professor UiT Norges Arktiske Universitet Ketil Lennert Hansen: Data fra Mihá undersøkelsen

12:00 – 12:30 Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen avslutter konferansen

12:30 Lunsj og hjemreise