Halvårlig møte med kommunal- og distriktsdepartementet

Sametingspresident Silje Karine Muotka møter kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til det faste halvårlige møtet i Oslo.

Dato
27. mars 2023
Tid
13:30 - 16:00
Sted
Oslo