Møte med lederen i sannhets-og forsoningskommisjonen

Sametingspresident Silje Karine Muotka har møte med lederen i sannhets-og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten på Stortinget.

Dato
28. mars 2023
Tid
9:00 - 10:30
Sted
Stuoradiggi/Stortinget - Oslo