Webinar om mulighetene i Interreg Aurora

Onsdag 26. april klokka 10.00-11.00 (CET) arrangerer Interreg Aurora et webinar (Zoom-møte) der det blir informert om mulighetene i programmet. Webinaret blir holdt på svensk og finsk, med muligheter for å stille spørsmål og få svar på nordsamisk.

Dato
26. april 2023
Tid
10:00 - 11:00
Sted
Digitála/Digitalt

Påmelding

Påmelding via e-post ved å sende navn, e-postadresse og hvilken organisasjon du representerer til interregaurora@lansstyrelsen.se.

Påmeldingsfrist 24. april.

Dagen før møtet blir det sendt en møte-link til alle registrerte deltagere.

Har du ideer om et grenseoverskridende samarbeid?

Interreg Aurora er et EU-program som kan gi økonomisk støtte til prosjekter i Sápmi og den samiske befolkningen. Interreg Aurora kan bidra med midler til å utvikle samisk kultur, næringsliv, forskning og de samiske språkene. Interreg Aurora-programmet er svært åpent og det er rom for mange ulike typer prosjekter og initiativ.

Vil du vite mer? Besøk nettsiden til Interreg Aurora

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Interreg Auroras samiske programansvarlige for mer informasjon, for å diskutere prosjektideer og for å få tips og råd om hvordan du kan søke midler.

Anders Linga
Programansvarlig Norge
E-post: anders.linga@samediggi.no
Telefon: +47 78 47 40 35

Kjerstin Valkeapää
Programansvarlig Sverige
E-post: kjerstin.valkeapaa@sametinget.se
Telefon: +46 980 780 53

Outi Paadar
Programansvarlig Finland
E-post: outi.paadar@samediggi.fi
Telefon: +358 40 563 9980