Folkemøte/dialogmøte i Honningsvåg

Sametinget inviterer til folkemøte/dialogmøte i Honningsvåg torsdag 13. april 2023 kl. 18.00-20.00. Fra Sametingets side deltar rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen. 

Formålet med folkemøtet er at Sametinget vil bli bedre kjent med befolkingen i Nordkapp-området, høre hvilke forventinger og ønsker de har til Sametinget, men også å gi informasjon om Sametinget og de politiske målene og intensjonene Sametinget har.

Dato
13. april 2023
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Honnesváhki/Honningsvåg

Møtet arrangeres i samarbeid med Davvebiegga álbmot/Nordavindsfolket, og møtet er i deres lokaler i Storgata 24 i Honningsvåg.

Det blir servert kaffe, kaker og andre forfriskninger.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!