Folkemøte/dialogmøte i Neiden

Sametinget og Ä'vv skoltesamisk museum inviterer til folkemøte/dialogmøte i Neiden tirsdag 18. april 2023 kl. 18.00-20.00. Fra Sametingets side deltar rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametinget ved Mikkel Eskil Mikkelsen ønsker å bli kjent med lokalbefolkningen, og høre deres forventninger. Samtidig informere om Sametingets mål og intensjoner. Møtet er også om hvordan styrke og fremme skoltesamisk språk og kultur, og oppfølging av disse sakene.

Dato
18. april 2023
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Ä´vv Saa´mi Mu´zei, Njauddâm/Neiden

Møtet er på Ä´vv Skoltesamisk Museum i Neiden.

Det blir servert kaffe, kaker og andre forfriskninger.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!