Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen besøker Porsanger og Nordkapp kommuner

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen besøker Porsanger og Nordkapp kommuner 12.-14. april. Formålet er at Sametinget vil bli bedre kjent med befolkingen i de forskjellige områdene, høre hvilke forventinger og ønsker de har til Sametinget, men også å gi informasjon om Sametinget og de politiske målene og intensjonene Sametinget har. 

Tidspunkt
Onsdag 12.04.2023 12.00 - fredag 14.04.2023 15.00
Sted
Porsáŋgu/Porsanger ja/og Davvenjárga/Nordkapp

Oversikt over møter på turen:

Oversikt over møter på turen:
Gos/Hvor Goas/når
Mearrasiida – Billavuotna/Billefjord 12.04. dii./kl. 12:00
Dáiddár/Kunstner Ingunn Utsi, Reihváhki/Repvåg 12.04. dii./kl.  15:00
Davvenjárgga gielda/Nordkapp kommune 13.04. dii./kl.  13:00
Davvebiegga álbmot/Nordavindsfolket - Honnesváhki/Honningsvåg 13.04. dii./kl.  16:00
Álbmotčoahkkin/Folkemøte i Honnesvágis/Honningsvåg 13.04. dii./kl.  18:00
Sjøsamisk tun, Ruoššanjárga/Russenes 14.04. dii./kl.  10:00
Porsáŋggu gielda/Porsanger kommune + giellaguovddáš 14.04. dii./kl.  13:30