Norge Lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

1. juni 2023 kl. 12:00 skal Sannhets- og forsoningskommisjonen legge frem sin rapport for Stortinget. I den anledning har Kvääniteatteri sammen med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en nasjonal forsoningsdugnad, en scenisk lesning av kommisjonens rapport fra Nationaltheatrets hovedscene. Lesningen vil foregå fra 1. juni kl. 12:00 og til 2. juni kl. 23:00.

Lesningen sendes direkte på NRK. Se lesningen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport - Norge Lytter

Tidspunkt
Torsdag 01.06.2023 12.00 - fredag 02.06.2023 23.00
Sted
Nationaltheatret Oslo

Sametingspresident Silje Karine Muotka skal delta som en av leserne. Sametingspresidenten skal lese sitt utdrag fra rapporten torsdag 1. juni om ettermiddagen, cirka mellom kl. 14.15-14.30. 

100 ulike personer skal lese hver sin del av teksten i rapporten.