Overlevering av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sametingspresident Silje Karine Muotka, plenumsleder Tom Sottinen, sametingsråd Runar Myrnes Balto og Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhrén er tilstede på Stortinget under overleveringen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport torsdag 1. juni kl. 12.00. 

Dato
1. juni 2023
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Stuoradiggi - Stortinget

Programmet for arrangementet:

 • Velkommen og åpningstale ved kommisjonens leder Dagfinn Høybråten
 • Tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani
 • Kulturelt innslag ved Emma Elianne Oskal Valkeapää og Georg Buljo: «Knuste glassperler»
 • Appell ved sametingspresident Silje Karine Muotka
 • Kulturelt innslag ved Viktor Govasli Wilhelmsen: «Jos voisin laulaa»
 • Appeller:
  - Norske kveners forbund v/leder Kai Petter Johansen
  - Kvensk Finsk Riksforbund v/styreleder Bjørnar Seppola
  - Norsk Finsk Forbund v/forbundsleder Raija Marjatta Nakken
 • Kulturelt innslag ved Sinikka Langeland: «Wolf Rune»
 • Appeller:
  - Skogfinneforeningen v/leder Rune H. Bjerke
  - Skogfinske interesser i Norge v/leder Terje Bredvold
 • Avduking av forsidekunstverk ved Dagfinn Høybråten
 • Avslutning i lagtingssalen

Kl. 13.15-14.00: Kunstutstilling i Eidsvollsgalleriet

For mediehenvendelser og intervjuforespørsler, kontakt kommunikasjonsrådgiver Siv Eli Vuolab på e-post: siv.eli.vuolab@samediggi.no eller telefon: +47 951 68 927