Sørsamisk helsekonferanse 2023

Tema den første dagen er «Inngrep, rettigheter og folkehelse –Hvordan påvirker pågående prosesser samers helse?», og den andre dagen «Helsetjenester til samisk befolkning»

Seminarets hovedmål: Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område. Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar. 

Tidspunkt
Torsdag 16.11.2023 00.00 - fredag 17.11.2023 00.00
Sted
Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal