Dialogmøte med Duodjeinstituhtta

Sametingsråd Runar Myrnes Balto har dialogmøte med Duodjeinstituhtta 14. juni.

Dato
14. juni 2023
Tid
15:00 - 16:30
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Saker: 

  • Duodjeinstituhtta informerer om årets aktiviteter
  • Sametingsådets budsjettbehov og frist for å melde inn krav
  • Dialog om Sametingets rolle i forhold til DI, herunder plenumsvedtak i sak 034/22 Samhandling og organisering av duodji