Landsmøte Norske Reindriftssamers Landsforbund

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på Norske Reindriftssamers Landsforbunds landsmøte med hilsningstale. Politiske rådgivere John Mathis Utsi og Eirik Larsen deltar også på møtet.

Tidspunkt
Fredag 16.06.2023 09.00 - lørdag 17.06.2023 16.00
Sted
Báktehárji, Guovdageaidnu/Kautokeino