Plenumsmøte 5.-8. mars 2024

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 19.-23. februar 2024 og plenumsmøte 4.-8. mars 2024.

Plenumsmøtet starter tirsdag 5. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 8. mars innen kl. 15.00 i Karasjok. Mandag 4. mars er satt av til gruppemøter.

Gjennom åtte saker skal Sametingets representanter behandle Sametingets vurdering av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. I forbindelse med behandlingen legges det opp til et utvidet kulturelt og faglig program.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV

Tidspunkt
Tirsdag 05.03.2024 09.00 - fredag 08.03.2024 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

I henhold til Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

001/24 Konstituering
002/24 Sametingsrådets beretning om virksomheten - mars 2024
003/24 Kunngjøring av nye saker
004/24 Spørsmål til sametingsrådet
005/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger
006/24 Sannhet og forsoning - Menneskelige omkostninger
007/24 Sannhet og forsoning - Pilar 1: Kunnskap og formidling
008/24 Sannhet og forsoning - Pilar 2: Språk og opplæring
009/24 Sannhet og forsoning - Pilar 3: Kultur og kulturminner
010/24 Sannhet og forsoning - Pilar 4: Forebygging av konflikter
011/24 Sannhet og forsoning - Pilar 5: Implementering av regelverk
012/24 Sannhet og forsoning - Næring
013/24 Sametingets årsmelding 2023
014/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets felles uttalelse
015/24 Valg av fagkomite og kontrollutvalg – representanter bytter komite og utvalg

Program plenumsmøte 

Kunstutstilling Sannhet og forsoning

Som en del av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble det sammen med rapporten levert 13 kunstverk. 12 av disse utstilles i Sametingets parlamentsbygning i Karasjok under plenumsuka.

Mandag 04.03.24

09.00- Gruppemøter

12.00-13.00 Lunsj

13.00- Gruppemøter

Tirsdag 05.03.24

Plenumsmøte før lunsj kl. 09.00-12.00

Sak 001/24 Konstituering

Sak 002/24 Sametingsrådets beretning om virksomheten - mars 2024

10.15-10.30 Kaffepause og gruppemøter

12.00-13.00 Lunsj

13.00-15.00 Gruppemøter

Plenumsmøte etter lunsj kl. 15.00-

Sak 003/24 Kunngjøring av nye saker

Sak 004/24 Spørsmål til sametingsrådet

16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter

18.00- Filmvisning i auditoriet: «Je’vida». Kun åpen for Sametinget og inviterte gjester. Innledning ved ISFI, engelsk teksting.

Onsdag 06.03.24

08.30- Lávostallan - velkomst med bålkaffe og lávvu. Et sted for ettertanke, refleksjon og påfyll. Det står en lávvu utenfor Sametinget hvor man kan gå og tenne bål om man trenger en stund for seg selv, eller for å snakke sammen underveis i plenumsuka.

Plenumsmøte før lunsj kl. 09.00-12.00

Spesialkomponert danseforestilling «Shaddie/Vekst», Sametinget i samarbeid med SDG, produsent Liv Aira 

Innledning til sannhets- og forsoningssakene ved sametingspresidenten

Sak 014/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets felles uttalelse

Sak 005/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger

10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter

12.00-13.00 Lunsj og gruppemøter

13.00-15.00 Gruppemøter

13.00 Omvisning på Sametinget, engelskspråklig, åpen for alle, ingen påmelding

Plenumsmøte etter lunsj kl. 15.00 -

Sak 006/24 Sannhet og forsoning - Menneskelige omkostninger

Sak 007/24 Sannhet og forsoning - Pilar 1: Kunnskap og formidling

16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter

20.00- Plenumsmiddag med inviterte gjester, Scandic Hotell Karasjok. Vertskap: Tom Sottinen, plenumsleder. 
- Urpremiere på nyskriving av «Brev til kommisjonen - Mellom sannhet og forsoning», ved Siri Broch Johansen

Torsdag 07.03.24

08.30- Lávostallan - velkomst med bålkaffe og lávvu. Et sted for ettertanke, refleksjon og påfyll. Det står en lávvu utenfor Sametinget hvor man kan gå og tenne bål om man trenger en stund for seg selv, eller for å snakke sammen underveis i plenumsuka.

Plenumsmøte før lunsj kl. 09.00-12.00

Sak 008/24 Sannhet og forsoning - Pilar 2: Språk og opplæring

Sak 009/24 Sannhet og forsoning - Pilar 3: Kultur og kulturminner

10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter

12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter

13.00 Omvisning på Sametinget, norskspråklig, åpen for alle, ingen påmelding

Plenumsmøte etter lunsj kl. 15.00 - 

Sak 010/24 Sannhet og forsoning - Pilar 4: Forebygging av konflikter

Sak 011/24 Sannhet og forsoning - Pilar 5: Implementering av regelverk

Sak 015/24 Valg av fagkomite og kontrollutvalg – representanter bytter komite og utvalg

16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter

18.30 Konsert med Emil Kárlsen i Sametingets bibliotek, konserten streames direkte. Åpen for publikum. 

20.00- Felles middag

Fredag 08.03.24

Plenumsmøte før lunsj kl. 09.00-12.00

Markering av kvinnedagen i plenumssalen, forfatter Marry Ailonieida Sombán Mari leser fra «Beaivváš mánat - Leve blant reptiler».

Sak 012/24 Sannhet og forsoning - Næring

Sak 014/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets felles uttalelse - votering

Sak 013/24 Sametingets årsmelding 2023

10.00 Omvisning på Sametinget, engelskspråklig, åpen for alle, ingen påmelding

10.15-10.30 Kaffepause og gruppemøter

12.00-13.00 Lunsj

Plenumsmøtet avsluttes innen kl. 12.00 på fredag.