Plenumsmøte

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 27.-31. mai 2024 og plenumsmøte 10. - 14. juni 2024. Plenumsmøtet starter tirsdag 11. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 14. juni innen kl. 12.00. Mandag 10. juni er satt av til gruppemøter.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Mandag 10.06.2024 09.00 - fredag 14.06.2024 12.00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

I henhold til Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

Sak 016/24 Konstituering
Sak 017/24 Sametingsrådets beretning om virksomhet - juni 2024
Sak 018/24 Kunngjøring av nye saker
Sak 019/24 Spørsmål til sametingsrådet
Sak 020/24 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2023
Sak 021/24 Sammen fremover - Sametingets strategi for samiske språksentre
Sak 022/24 Sametingets reviderte budsjett 2024
Sak 023/24 Samisk urfolkskunnskap i areal- og miljøforvaltningen
Sak 024/24 Kontrollutvalgets årsmelding for 2023
Sak 025/24 Sametingets handlingsplan for realisering av samiske funksjonshindredes rettigheter 2024-2026
Sak 026/24 Oppfølging av Sametingets vedtak om synet på elektrifiseringen av Melkøya
Sak 027/24 Sameflagget - endringer av flaggforskriften
Sak 028/24 Meld. St. 12 (2023 –2024) Melding til Stortinget samisk språk, kultur og samfunnsliv - folkehelse og levekår i den samiske befolkningen
Sak 029/24 Møteplan for 2025
Sak 030/24 Bytte av medlemmer i fagkomité

Les sakspapirer

Program plenumsmøte

Mandag 10.06.24

09.00-12.00 Gruppemøter
12.00-13.00 Lunsj
13.00- Gruppemøter

Tirsdag 11.06.24

Før lunsj kl. 09.00-12.00
Sak 016/24 Konstituering
Sak 017/24 Sametingsrådets beretning om virksomhet - juni 2024
10.00-10.20 Kaffepause og gruppemøter 
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter

Etter lunsj kl. 15.00-
Sak 018/24 Kunngjøring av nye saker
Sak 019/24 Spørsmål til sametingsrådet
16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter 

Onsdag 12.06.24

Før lunsj kl. 09.00-12.00
Sak 025/24 Sametingets handlingsplan for realisering av samiske funksjonshindredes rettigheter 2024-2026
Sak 021/24 Sammen fremover - Sametingets strategi for samiske språksentre
10.00-10.20 Kaffepause og gruppemøter 
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter

Etter lunsj kl. 15.00
Sak 022/24 Sametingets reviderte budsjett 2024
Sak 026/24 Oppfølging av Sametingets vedtak om synet på elektrifiseringen av Melkøya
Sak 030/24 Bytte av medlemmer i fagkomité
16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter 
20.00 Felles middag 

Torsdag 13.06.24

Før lunsj kl. 09.00-12.00
Sak 024/24 Kontrollutvalgets årsmelding for 2023
Sak 020/24 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2023
10.00-10.20 Kaffepause og gruppemøter 
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter

Etter lunsj kl. 15.00
Sak 023/24 Samisk urfolkskunnskap i areal- og miljøforvaltningen
Sak 027/24 Sameflagget - endringer av flaggforskriften
Sak 029/24 Møteplan for 2025
16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 14.06.24

Før lunsj kl. 09.00-12.00
Sak 028/24 Meld. St. 12 (2023 –2024) Melding til Stortinget samisk språk, kultur og samfunnsliv - folkehelse og levekår i den samiske befolkningen
10.15-10.30 Kaffepause og gruppemøter 
12.00-13.00 Lunsj

Plenumsmøtet avsluttes innen kl. 12.00 på fredag.