Konferanse om Sannhets-og forsoningskommisjonens rapport

Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar på Kulturdirektoratets konferanse om Sannhets-og forsoningskommisjonens rapport 19. september. Tema for konferansen er Sannhets-og forsoningskommisjonens rapport om fornorskningspolitikk.

Dato
19. september 2023
Tid
12:00 - 16:00
Sted
Dramatikkens Hus, Oslo

Konferansen skal både diskutere utviklingen i kulturpolitikken og se framover. Hun skal blant annet delta i panelsamtale, om hva som må til for å bedre driftsvilkårene, rammevilkårene og utviklingsmulighetene for samiske, kvenske og skogfinske kunstnere, institusjoner og museer og hvordan møte ambisjonen om selvbestemmelse og likeverd. 

Programmet vil bli strømmet på Kulturdirektoratets nettsted. Der finnes også program for konferansen.

Konferansen foregår på norsk. Arrangør er Kulturrådet.