Plenumsmøte 14. - 17. juni

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 14. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 17. juni innen kl. 15.00. Mandag 13. juni er satt av til gruppemøter.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Komitémøtene startet tirsdag 31. mai kl. 09.00 og ble avsluttet fredag 3. juni innen kl. 15.00. Mandag 30. mai var satt av til gruppemøter.

Tidspunkt
Mandag 13.06.2022 09.00 - fredag 17.06.2022 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

015/22 Konstituering
016/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
017/22 Kunngjøring av nye saker
018/22 Spørsmål til Sametingsrådet
019/22 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2021
020/22 Sametingets handlingsplan mot samehets
021/22 Konseptvalg for SVD og samisk kunstmuseum i Karasjok
022/22 Fullmakt til å fremme innstilling til sak om valggjennomføring i.h.t. forretningsordenen §9h
023/22 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant - Hanne Marion Gaup
024/22 Prinsipiell holdning til utbygging av 420 kV kraftlinjer i samiske områder
025/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi - Lebesby
026/22 Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning - revisjon 2022
027/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021
028/22 Sametingets reviderte budsjett 2022

Sakspapirer

Program 13.- 17.06.2022

Mandag 13. juni

09.00 - Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj
13.30 - 15.00 Gruppemøter

Tirsdag 14. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 015/22 Konstituering
Sak 016/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.30 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 017/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 018/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 15. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 019/22 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2021
Sak 020/22 Sametingets handlingsplan mot samehets
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.30 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 021/22 Konseptvalg for SVD og samisk kunstmuseum i Karasjok
Sak 022/22 Fullmakt til å fremme innstilling til sak om valggjennomføring i.h.t. forretningsordenen §9h
Sak 023/22 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant - Hanne Marion Gaup
pauser:
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00
Utearrangement kl. 19.00

Torsdag 16. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 024/22 Prinsipiell holdning til utbygging av 420 kV kraftlinjer i samiske områder
Sak 025/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi - Lebesby
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.30 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 026/22 Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning - revisjon 2022
Sak 027/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Fredag 17. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 028/22 Sametingets reviderte budsjett 2022
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj og avreise