Ådåsa

Sametinget har bevilget tilskudd for å arrangere språkkurs for voksne på en digital arena. Her viser samiske organisasjoner hvordan vi skal overkomme geografiske barrier når vi jobber for revitalisering av samiske språk.

Sametingsrådet har fra februar til mai i år bevilget 7,4 millioner kroner i tilskudd til 23 samiske barnehager og 9 samiske avdelinger i norske barnehager.

Giesen 2020 ij máhte Sámedigge fállat dábálasj goahtevuosedime koronadile diehti. Dá la digitála vuosedibme sámediggegoaden:

Sámedigge almot guokta virge girjálasjvuodagaskostiddjen oarjjel- ja julevsáme giellaguovlojn. Mij åhtsåp duv gejna almma berustibme sáme giellaj ja girjálasjvuohtaj ja gejna le stuorra gaskostimhállo.

Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo.

Fra tilskuddsordninga for regionalutvikling har Sametingsrådet bevilget kr. 237 500,- i støtte til Várdobáiki samiske senter. Prosjektet er en del av et prosjekt som tar utgangspunkt i Tore Hunds kofte.

Sametingsrådet har oppnevnt to innkjøpskonsulenter med to varamedlemmer til Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthåndverk.

– Vi kan ikke akseptere at myndighetene fortsatt legger til rette for at vindindustrien skal etablere seg i reinbeiteareal, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Elleve utgivelser har fått støtte til utgivelse av samisk musikk og joik fra sametingsrådet i denne søknadsrunden, og det er en god og variert sjangerspredning blant søknadene og tilsagnene.

All guided tours at the Sámi Parliament in Karasjok have been suspended for the summer of 2020 due to the situation related to COVID-19.