Ådåsa

Sametingsrådet har bevilget 356 000 kroner til Paranord Film AS, ved prosjektleder Linn Henriksen, for å vise filmen «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» i samiske kommuner. Etter at filmen er vist, skal det være foredrag og samtaler, som skal skape åpenhet om tabubelagte temaer.

"Tystnaden i Sápmi" filmplakat

Konferánsa ulmme l  dádjadusáv ja berustimev lasedit sáme immateriála kultuvrraárbe birra  guoddelis åvddånimev vuodon.

 

Sametingsrådet har bevilget 257 000 kroner i tilskudd til Ida Jåma (21) i Røyrvik i Trøndelag. – Det er veldig viktig å støtte unge samiske gründere som ønsker å satse lokalt, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget har tildelt 100 000,- kroner til Tromsø kunstforening til en soloutstilling med den samiske kunstneren Mary Ailonieida Sombán Mari.

Sametinget har tildelt 126 000,- kroner til Várdobáiki for å utforme og lage en reinskinnskrage som hadde sitt opphav i Vikingetiden – Tore Hunds čehporis.

Sametingsrådet har gitt støtte til to nye selskaper som skal inn i fiskerinæringen. 

av sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR)

Sametingsrådet er svært glad da det i dag ble offentliggjort at sørsamiske språkarbeidere får Kulturrådets ærespris for 2022.

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved grunnsteinsnedleggelse for nye Beaivváš og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla. 

(Talen er på norsk og nordsamisk)

Sámedigge almot vuostasj bále doarjjamateriálla-videojt julev- ja oarjjelsáme giellafágajda.

I sommer gjorde arkeolog og rådgiver André Nilsen i Sametinget et spektakulært funn av tre lokaliteter med hellemalerier. De ligger på Klubben i Porsanger kommune. Dette skriver arkeologen selv om funnet: