Ådåsa

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til Sámi dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst (SDG) til utvikling av et samisk kuratorprogram, «Curating from a Sámi perspective».

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på Arctic Frontiers 2023 Moving North, som arrangeres på hotellet The Edge i Tromsø. I dag, 1. februar, holdt sametingspresidenten innlegg på sidearrangementet om regional verdiskapning og det grønne skiftet i regi av Nordisk ministerråd, Pro Tromsø og Islands ambassade. 

Kommunestyrene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner har nylig ferdigbehandlet kystsoneplanen for regionen og valgt å prioritere sjøsamisk kultur og hensynet til miljøet framfor akvakulturetableringer. Alle de 15 innsigelsene, som Sametinget fremmet til kystsoneplaner for regionen, ble imøtekommet.

Sametingsrådet har bevilget 231 000 kroner i støtte til Arctic Lavvo AS i Kautokeino. Lavvoprodusenten ønsker å åpne nettbutikker både for Sverige og Finland, hvor kunder kan handle i lokalt språk og lokal valuta.

Sametinget vil ha dialog med Kunnskapsdepartementet om muligheten til å etablere et senter som organiserer samisk fjernundervisning.

Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká - Gållegiella 2022 vatteduvvá emeridus professåvrråj Ole Henrik Magga. Sån la ålles viessomájge dahkam nåv ájnás dagojt åvdedittjat, åvddånahtátjit ja várjjalittjat sámegielajt. Dagoj tjadá de l dav vuosedam sámijda ja värálda viesajdiddjijda sámegiella l ájnas ja viesso giella.

Det er nordisk møte mellom sameministrene og sametingspresidentene på Lunden, Drottninggatan 4 i Stockholm, onsdag 18. januar.

Sametingspresident Silje Karine Muotka holdt hilsningstale under åpningen av Tromsø Internasjonale filmfestival - TIFF23 i anledning premieren av filmen "Ellos eatnu- La elva leve" av Ole Giæver. 

Sametingsrådet har bevilget støtte til to spennende kulturprosjekter.