Endelig skal Romssa Sámi Viessu/Samisk hus i Tromsø åpnes

I mer enn 30 år har man snakket om å etablere et Samisk hus i Tromsø og nå blir det endelig en realitet. Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget har bestemt seg for å samarbeide og det blir opprettet aksjeselskap Samisk Hus Tromsø AS.    

Det er fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap), sametingspresident Silje Karina Muotka (NSR) og ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) som står i spissen for at Sámi Viessu/ Samisk hus endelig skal åpnes i Romsa eller Tromsø.  

Samisk hus Tromsø AS eies av Troms og Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og Tromsø kommune. Aksjekapitalen er på 1 millioner kroner.   

I disse dager behandles Romssa Sámi Viessu/Samisk Hus Tromsø AS i de tre respektive vedtaksorganer.  

Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø har som formål å være en samisk møteplass i Tromsø, som bidrar til å drifte og utvikle en allmenn kunst- og kulturarena i Tromsø med en tydelig samisk profil. Samisk språk, kunst og kultur skal kunne oppleves, utvikles og videreføres til kommende generasjoner. Overskudd i selskapet skal brukes til aktivitet i samsvar med selskapets formål.  

De tre eierne vil etter vedtaket oppnevne seks styremedlemmer, som vil få ansvaret for å ansette daglig leder og finne egnet lokale for driften.   

– Vi ser frem til den dagen Tromsøs samiske befolkning kan gå inn døra til Samisk hus, som de har ventet på i lang, lang tid.  Prosessen er snart i havn på grunn av godt samarbeid med fylkeskommunen og kommunen, og vi ser frem til det videre samarbeidet der alle parter bidrar slik at Samisk hus blir en viktig møteplass i Tromsø.  Nå som avtalen er på plass, gjenstår kanskje det viktigste - å fylle huset med innhold som vil komme hele den samiske befolkningen til gode, både i dag og i mange generasjoner fremover, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Dette er en historisk milepæl for Tromsø kommune. Et samisk hus er veldig viktig for kommunen, våre samiske så vel som norske innbyggere og gjester fra inn og utland. Dette skal bli et samlingssted, en kompetansehub og et energifelt for den samiske kulturen, kompetansen og kraften. Og som arktisk hovedstad så skal Tromsø selvfølgelig ha et samisk hus. Et samisk hus i Tromsø har stor betydning langt utover denne kommunen, sier ordfører i Tromsø kommune Gunnar Wilhelmsen.  

– Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å være med og legge til rette for samiske møteplasser, og dette er et behov i Nord-Norges største by. Det er viktig at vi ivaretar og viderefører samisk språk, kultur og levesett. Etablering av Samisk hus i Tromsø er et konkret tiltak i samarbeidsavtalen med Sametinget som vi nå i fellesskap leverer på, og jeg ønsker å takke for et godt samarbeid med Sametingsrådet og ordføreren. Dette gleder meg veldig, og jeg ser fram til fortsettelsen, sier Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder Troms og Finnmark fylkeskommune.