Gir støtte til prosjektet «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille»

Gir støtte til prosjektet «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille»

Sametingsrådet har bevilget 356 000 kroner til Paranord Film AS, ved prosjektleder Linn Henriksen, for å vise filmen «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» i samiske kommuner. Etter at filmen er vist, skal det være foredrag og samtaler, som skal skape åpenhet om tabubelagte temaer.

– Filmen «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» er om tabubelagte temaer, og det er en viktig film. Det er viktig å gi folk kunnskap om overgrep for å forebygge og endre holdninger, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Filmen og prosjektet «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» tar for seg seksuelle overgrep og mental uhelse, og stillheten rundt dette i det samiske samfunnet. Prosjektet har som mål å endre på stillhetskulturen gjennom å få i gang en samtale i ungdomsmiljøet, blant helsepersonell og i førstelinjetjenesten, men også samfunnet for øvrig. 11. oktober er det premiere av filmen i Alta, og åpning av opplegget.

Paranord Film AS vil gi publikum kunnskap om overgrep og psykisk uhelse i Sápmi, og på denne måten sjansen til å være med på å forebygge og endre fremtiden gjennom forståelse, åpenhet og dialog. Med støtten fra Sametinget får de mulighet til å besøke flere samiske områder og ha fokus på stillhetskulturen om overgrep i samiske samfunn.

– Det er positivt at Paranord Film AS ser behovet for å nå et større publikum samt lage oppfølgingstiltak til filmen som kan nå et bredt publikum, deriblant ungdom og helsepersonell, sier Myrnes Balto.

Filmen, som er regissert av Liselotte Wajstedt, tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer - i generasjoner. De unge kvinnene Marion Anne Mienna Rimpi og Ida Labba Persson står frem med sine historier i denne filmen.

Paranord Film AS samarbeider blant annet med Mental Helse og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus) i prosjektet. Med dette bygger Paranord Film AS et opplegg rundt filmen som er faglig sterkt, og ved å kombinere det faglige med visning av filmen, når de en langt større del av målgruppen enn de ellers ville gjort.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no