Innvilgede saker 21.05.24-26.05.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 21.05.24-26.05.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 21.05.24-26.05.24
Søker Tittel Bevilget beløp
RØROS KOMMUNE Saemien gïele-areenah: «Skuvlen mænngan» «Gïeletjiehpije» 300 000
Tromsø kommune Samisk språkopplæring 65 000
SNÅSA KOMMUNE Ressursperson, til barn som er tospråkelig, norsk og sørsamisk 150 000
RØYRVIK KOMMUNE Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
SNÅSA KOMMUNE Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
TRONDHEIM KOMMUNE Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 143 613
BODØ KOMMUNE Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 280 132
GIMLE STUDENTBARNEHAGE AS Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 57 600
OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 367 200
RØYRVIK KOMMUNE Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 110 550
Tromsø kommune Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 484 800
Tromsø kommune Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 175 686
VIEJEGA AS Gratis samiskspråklige barnehager, foreldre refusjon - kommunale barnehager 162 900
KAUTOKEINO KOMMUNE Studietur til sjøsamisk område 70 000
INNLANDET FYLKESKOM-MUNE Økt innsats mot rasisme – bedre inkludering 150 000
FJORDBOTN FISKERIKAI AS Installasjon av flytekai 300 000
TORE ANDERS OSKAL Investeringer og innkjøp av tjenester 200 000
BLUEVOLT AS Tidlige tekniske avklaringer, løfte solcellepaneler opp fra havoverflaten 202 500
TROMSØ TRAFIKKOMPETANSE AS Transport og etablering av undervisningslokaler 204 000
TROND ELIASSEN AS Oppføring av næringsbygg/kontor 500 000
BIVDU Tilskudd til en søknadspross 120 000
ELLE SOFE COMPANY AS Savvon - I heal 200 000
ENSEMBLE ERNST Andreas Gundersen m/Ensemble Ernst på KODE 100 000
EVA MARIA FJELLHEIM Soptsestimmie: Baajh vaeride årrodh = Land back! 70 000
Forest People AS Midler til kortfilmen muorra 100 000
LEBESBY SJØSAMEFORENING SFF Tilskudd til å ha duodjiverksted med barn og unge 20 000
MEARRASÁMI ARBEDIEHTU Tradisjonell duodji og naturbruk 26 600
MUSKEN AKTIVITET - MÅSKE DÅJMA Måskeståhkusa/Muskenlekan 2024 15 000
VEIDNES FISKEFORENING Joike konsert med Elin & The Woods 15 000