Innvilgede saker 27.05.24-02.06.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 27.05.24-02.06.24, vedtatt av sametingsrådet.

Tilskuddbevilgninger i perioden 27.05.24-02.06.24, vedtatt av sametingsrådet.
Søker Tittel Innvilget beløp
2024 - 12040 Samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område
BUOLVAS BUOLVAJ - FRA GENERASJON TIL GENERASJON Lulesamisk språk- og kulturbad – Lávrra 2024 123 000