Innvilgede saker 29.04.24-05.05.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 29.04.24-05.05.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 29.04.24-05.05.24
Søker Tittel Bevilget beløp
DUADDARA RÁFE Grenseoverskridende språksamarbeid i pitesamisk område 190 000
MEARRASÁMI ARBEDIEHTU Innføring i samisk språk og kultur 41 000
MIKKEL EIVIND OSKAL - BURFJORD SÁMI TRAVEL Språkarena 256 500
GIMLE STUDENTBARNEHAGE AS 2024 - Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 99 448
RØROS KOMMUNE 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
RØROS KOMMUNE 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
VARDOBAIKI AS 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 363 200
DUADDARA RÁFE Mánájgirje 2024 – oversetting av barnebøker til pitesamisk 300 000
INDRE FOSEN KOMMUNE Kompetanseheving, medvirkning og formidling i forbindelse med feltundersøkelser og registrering av samiske kulturminner i Indre Fosen kommune 49 000
LÁVGU (ÁLTTÁ SÁMI GIELLA- JA KULTURGUOVDDÁS) AS Friluftsliv og samvær 133 000
MENTAL HELSE UNGDOM HAMMERFEST Kompetansekurs om samisk kultur og psykisk helse for medlemmer av Mental Helse Ungdom 160 000
SÁMI SOSIALBARGIID SEARVI/SAMISK SOSIALARBEIDER FORENING Reetablering og 40 års jubileumsseminar for Sámi Sosialbargiid Searvi (SSS) 300 000
MUN DAJAN - FORENINGA SAMISKE FORFATTERE Litterær deltakelse på bokmessen i Gøteborg 26-29.09.2024 50 000