Oppfordrer duodjiforeninger til å søke om tilskudd til duodjiverksteder

Tilskudd til duodjiverksteder er en ny tilskuddsordning som ble innført i 2023. – Dessverre er det ingen som har søkt om tilskudd ennå, kanskje det kommer av at ordningen er lite kjent, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Sametinget gir tilskudd til duodiiverksteder med felles duodjiaktiviteter, slik at flere utøvere har tilgang til verksteder. Maksimalt tilskudd er 50 000 kroner, nedre grense for tilskudd er 30 000 kroner. Duodjiforeninger med felles duodjiverksted kan søke på ordningen. Tilskuddsordningen har åpen søknadsfrist frem til 1. november.

Myrnes Balto oppfordrer duodjiforeningene til å søke på denne tilskuddsordningen, samtidig som han ber foreninger eller andre om å gi beskjed til Sametinget dersom noen ønsker å bli bedre kjent med tilskuddsordningene til duodji.

– Sametinget stiller også gjerne opp på årsmøter eller lignende for å orientere om mulighetene innenfor Sametingets tilskuddssystem for å utvikle duodji, sier sametingsråd Myrnes Balto.

Les mer om tilskuddsordningen Duodji: Duodjiverksteder

Sametinget ønsker å utvikle duodji som en framtidsrettet og attraktiv næring. Økt omsetning av egenprodusert duodji for et større marked står sentralt i Sametingets satsing. Med dette menes at duodjinæringen er i stand til å tilpasse seg endringer og utfordringer i næringen, og at profesjonaliteten, inntjeningen og lønnsomheten i næringen økes.

Næringsavtalen for duodji er Sametingets viktigste redskap for utvikling av denne næringen. Tilskuddsordningen for duodjiverksteder er under næringsavtalen. Det samme er også driftstilskudd til duodjiutøvere, investerings- og utviklingstilskudd, etablerertilskudd, velferdsordninger, salgsfremmende tiltak og tilskudd til organisasjoner.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778,​​runar.myrnes.balto@samediggi.no