Over 1,3 millioner i støtte til samiske kulturformål- og prosjekter

Sametingsrådet har bevilget støtte til båtbygging, utstilling om Håvard Larsen, album og turneer, stumfilm og Conifa Women’s World Cup 2024 i Bodø.

Mearrasiida får 300 000 kroner til å utvikle seg faglig, lokalitets- og samarbeidsmessig. De vil kunne leie verksted nær Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Der skal det arrangeres aktiviteter hvor publikum kan observere og delta i båtbygging, og delta på språkkafeer om samisk båtterminologi. Mearrasiida skal samarbeide mer med RiddoDuottarMuseat og Jahkovuotna sjøsamisk museum, som deltar som lærlinger i båtbyggingsprosjektet.

–Dette prosjektet vil ikke bare utvikle Mearrasiida som institusjon, men skape større samarbeid mellom våre institusjoner og overføre kunnskap om sjøsamisk båtbygging mellom generasjoner, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR), som håper prosjektet vil kunne utvikle ferdigheter og forståelse for tradisjonelt håndverk.

Senter for Nordlige folk har mottatt 150 000 kroner til prosjektet Håvard Larsen – et liv som dujoar. Senteret har fått tilbud om å ta inn to samlinger av Håvard Larsens produkter, blant annet den første kniven Larsen solgte på 1980-tallet. Gjenstandene vil lage en vandreutstilling som feirer Larsens virke som dujoar i 40 år.

Arahavde AS har fått bevilget 100 000 kroner til å gjennomføre kulturarrangementet Ájles iednam – Hellige jord, og konserten Bägga Ávahávdest – Vinden fra Árahávdi, i forbindelse med Bodø 2024 som kulturhovedstad. Arrangementet og konserten viser mangfold i samiske musikktradisjoner.

Det er bevilget 140 000 kroner til Tjihkkom Almmudahka for å oversette boken Beretningen om et varslet mord til lulesamisk. Boken er skrevet av Gabriel Garcia Márques, først utgitt på spansk.

Emma Ellianne Oskal Valkeapää mottar 112 000 kroner i støtte til å utgi hennes andre album. Valkeapää er en ung og lovende artist. Kautomusic AS får bevilget 102 000 kroner til å utgi et album for Jan Ole Hermansen. Hermansen har lang fartstid som musiker og komponist. Vårtun musikk har også mottatt støtte til sommer- og høstturné for bandet Gabba. De mottar 70 000 kroner i støtte.

–Utgivelsene fra samiske artister og musikere er gode bidrag til både nyskapende og tradisjonell samisk musikk som jeg tror vil vekke interesse hos mange, sier Sametingsråd Jåma.

70 000 kroner er bevilget til Jakob Filip Janssøn, til prosjektet Luohteárdna. Det er en forestilling som kombinerer musikk, joik, animasjon, lys og video for å fortelle historien om joikens kraft. Forestillingen er rettet mot samiske barn i alderen 5–12 år, men passer for hele familien.

Stiftelsen Nordlandsmuseet bevilges 100 000 kroner, for ny musikk til stumfilmen Markens grøde fra 1921. Stumfilmen har fått tittelen Eadnama sjetto. Prosjektet skal fremføres på kultur- og litteraturfestivalen Hamsundagane på Hamarøy, 4. august 2024. Den nye musikken skal skape et nytt, samisk lydbilde med mål om å omskape filmens inntrykk.  

Bodø2024 IKS har fått bevilget til sammen 300 000 kroner til Fotball-cuppen Conifa Women’s World Cup 2024 i Bodø. 100 000 kroner av bevilgingen går til kulturprogram, og 200 000 kroner til å arrangere fotball-cupen.

-Det er gledelig å se spennvidden i søknadene vi får over våre tilskuddsordninger som er rettet mot ulike kulturtiltak, og det blir spennende å se resultatene etter hvert, avslutter Jåma.