Rapport fra referansegruppen for dokumentasjonssenter for Kautokeino/Alta-saken

Referansegruppen for etableringen av et dokumentasjonssenter for Kautokeino/Alta-saken, som er utnevnt av Sametinget, har overlevert rapport til Sametinget.

Sametinget har fokus på å få dokumentert den viktige historien rundt utbygginga av Alta-Kautokeinovassdraget. Sametinget har bedt RiddoDuottarMuseat stå for dette viktige dokumentasjonsarbeidet. Arbeidet er organisert som et prosjekt.

Sametinget har også satt ned en referansegruppe til prosjektet som har bestått at lokale aktører fra Máze og en representant for Samisk arkiv. Referansegruppa besto av leder Ante Guttormsen, Klemet Erland Hætta, Nils Johan Nango og Inga Marja Steinfjell.

Referansegruppen overleverte en egen rapport fra sitt arbeid til Sametinget 15. mars 2023.

Les rapporten på hovedspråket samisk: Raporta - Máze dokumentašuvdnaguovddáža referánsajoavku (PDF, 2 MB)

Les rapporten til referansegruppen for Máze dokumentasjonssenter (oversatt versjon av rapport) (PDF, 2 MB)