Rettet avvik på valgmanntallets innmeldingsside

Sametinget har opplevd ulike tekniske utfordringer med siden for innmelding til Sametingets valgmanntall. Dette er nå rettet.

Sametinget har denne uka fått tilbakemeldinger om at enkelte som har krysset av riktig på skjema allikevel får melding om at de ikke oppfyller kriteriene for å stå i valgmanntallet.

Dette er avvik, og Sametinget har gjort systematisk søk for å rette opp i dette, og har også utført testing av systemet. Vi har ingen indikasjoner på at avviket fortsatt er der. Vi har mottatt 42 nye begjæringer etter at avviket ble rettet, som ikke har den teksten. 

Det er sendt ut brev i går til de som fikk tekstdelen knyttet til avvik.

Sametinget ber publikum om å ta kontakt med Sametinget, om de oppdager avvik i skjema om begjæring til Sametingets valgmanntall. Ta kontakt med Sametinget, via e-post samediggi@samediggi.no eller på telefon 78 47 40 00.