Sametinget ber KS prioritere lærere med samisk språkkompetanse i arbeidstidsforhandlinger

 Vi risikerer å ha langt færre samisklærere de neste tiårene, derfor sender Sametinget innspill til lønnsforhandlingene for aller første gang, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen på Sametinget. - BildeKlikkForStorVersjonMikkel Eskil Mikkelsen Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Sametingsrådet anmoder KS om å løfte og å prioritere samiske lærere som underviser i og på samisk, ved neste lønnsoppgjør. Sametinget svært bekymret for fremtiden i samisk skole har gitt innspill om å forhandle særskilt på lønns- og arbeidsvilkår til samisklærere.

– Norge står i en samisk lærerkrise. Mangelen på lærere som kan undervise i og på samisk i skole og barnehage er prekær og lønns- og arbeidsvilkårene for samisklærere er derfor viktig del av å rekruttere nye og beholde erfarne samisklærere i jobb, sier Mikkelsen

Liten gruppe lærere med trippel-kompetanse

Det er en liten gruppe lærere Sametinget gir innspill om, forklarer Mikkelsen.

– Det er for eksempel 226 lærere som underviser i og på samisk i grunnskolen for skoleåret 2022-2023. Med en slik forholdsvis liten gruppe lærere med sårt tiltrengt og etterspurt kompetanse i samfunnet så mener Sametinget at det burde være mulig å prioritere samisklærere særskilt. Dette er særlig viktig med tanke på at de innehar en trippel-kompetanse som består av fag, språk og kultur sier Mikkelsen

Arbeidsvilkår i tillegg til lønnsforhandlingene

Sametingsrådet ber KS forhandle særskilt på arbeidstidsavtalene som lærere har. Mikkelsen viser til at samisklærere har små fagmiljø og må produsere læremateriell til eget bruk.

–  På bakgrunn av den totale situasjonen for samiske lærere, med høy arbeidsbelastning, små fagmiljø og behovet for å rekruttere flere lærere til å undervise i og på samisk gir vi innspill på at KS burde ha søkelys på deres arbeidstidsavtaler, der lærere som underviser i og på samisk også bør få nedsatt leseplikt som kompensasjon for manglende samiske læremidler. Det totale bildet viser at samisklærere gjerne har en mer krevende arbeidshverdag enn sine kollegaer, sier Mikkelsen.

Lærerkrise

Lærerkrisen er prekær, slår sametingsrådet fast i sitt innspill. Flere rapporter peker mangelen over hele landet. Sametinget og regjeringen har samarbeidet omkring en stortingsmelding om rekruttering av samisklærere til barnehage og skole.

–  Vi løser ikke lærerkrisen bare gjennom lønn. Derfor har Sametinget og regjeringen har hatt dialog omkring kommende stortingsmelding som i 2023 vil omhandle temaene kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Sametinget har store forventninger til at denne stortingsmeldingen kan bidra til å få et enda større økt fokus med tiltak på rekruttering av lærere med samiskspråklig kompetanse i årene fremover, sier Mikkelsen

For spørsmål eller intervju, ta kontakt med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no