Sametinget bevilger 287 000 kroner til joik og samisk musikk

Sametingsrådet har bevilget støtte til to ulike musikkprosjekter. Den anonyme samiske elektronika-duoen TØNDRA planlegger å gi ut et nytt album. Samtidig skal joikene og sangene til Simmona Máhtte, Mathis Simonsen Hætta gis ut på nytt.

Det er stiftelsen Samisk Musikkfestival som har fått 92 000 kroner i støtte til nyinnspilling av Simmona Máhte sine joiker og sanger. Innspillingen gjøres i et digitalt format, og Emil Karlsen, Jan Ole Hermansen og Dear Sara er de samiske artistene som skal være med i musikkprosjektet.

Permafrost Production får 195 000 kroner i støtte for å produsere et album med elektronika-duoen TØNDRA.  Den anonyme samiske duoen, TØNDRA, lager elektronikamusikk som henter impulser fra både joik og samisk musikk. Målet til duoen er å nå ut til et større publikum, også internasjonalt.

– Det er stor aktivitet på den samiske musikkfronten, og samiske artister produserer musikk i varierte musikksjangere. Sametingsrådet ser spennvidden med utgivelser av både samiske klassikere og moderne samisk musikk. Begge utgivelsene vil være et godt bidrag, både for nyskapende og tradisjonell samisk musikk, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). 

Bevillingene gis over ordningen joik og samisk musikk.

For spørsmål eller intervju, kontakt Sametingsråd Maja Kristine Jåma telefon: +47 47 24 23 66, e-post: maja.kristine.jama@samediggi.no