Sametinget gir midler til prosjekt for styrking av sjøsamisk identitet

Sametingsrådet har godkjent en bevilgning på 500.000 kroner til et samarbeidsprosjekt mellom Kvænangen språksenter og Lávgu (Álttá sámi giella- ja kulturguovddáš) AS. Dette prosjektet er rettet mot å styrke og bevare sjøsamisk identitet i regionene Alta og Kvænangen.

– Jeg er stolt over å kunne støtte dette prosjektet som ikke bare verner om, men også feirer sjøsamisk identitet gjennom kunnskap, kulturutveksling og synliggjøring, forteller sametingspresident Silje Karine Muotka. 

– Dette initiativet representerer et viktig skritt for å bevare og formidle sjøsamisk kultur og historie.

Stor og ny satsing

Språksentrene i Alta og Kvænangen har som mål å introdusere en sjøsamisk uke i 2024, og i 2025 utvide dette til en hel måned med aktiviteter fordelt over fire uker. Disse aktivitetene vil inkludere alt fra Sáhkku-turneringer og foredrag om historisk fiskerettigheter, til konsert med sjøsamisk uttrykk og utstillinger som fremmer sjøsamisk arv.

– Slike sjøsamiske satsinger trenger vi i området. Jeg håper prosjektet skaper større oppmerksomhet og engasjement rundt sjøsamiske tradisjoner og verdier, og legger grunnlaget for å gjøre sjøsamisk uke til en årlig tradisjon. Dette gir oss arenaer der sjøsamisk kultur og historie er i fokus, og det trenger vi, sametingspresidenten.

Språksentrene i Alta og Kvænangen i samarbeid

Prosjektet kom i gang etter initiativ fra sametingsrådet og språksentrene i Alta og Kvænangen ble kontaktet for å utarbeidelsen av prosjektet. Samarbeidsformen er et nybrottsarbeid, forteller sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen

– Jeg er glad for at språksentrene sammen har vist stor interesse for å gjennomføre et slikt prosjekt. Det representerer en ny måte å samarbeide mellom språksentrene og Sametinget og vil være en samarbeidsform vi ønsker å utvikle videre. Jeg takker språksentrene for deres gode arbeid, forteller Mikkelsen.