Sametinget innvilger tilskudd til to nye fiskere

Sametingsrådet har gitt støtte til to nye selskaper som skal inn i fiskerinæringen. 

Bare Tara AS i Bugøyfjord har fått 268 000 kroner til kjøp av fiskefartøy og -redskap. Det er et nyoppstartet firma, som skal drive med fangst av fisk og krabber. Fisket vil foregå primært i Varangerfjorden med base i Bugøynes.

Grønnum Fisk AS i Loppa har fått 300 000 kroner til kjøp av fiskefartøy og -redskap. Firmaet vil fiske hovedsakelig torsk og kveite.

Bugøyfjord er en av de områdene i Sør-Varanger kommune som er innenfor Sametingets virkeområde for næringstilskudd. Også Loppa er innenfor virkeområdet. 

– Vi er glade for å kunne støtte to nyetableringer i fiskerinæringen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Tilskuddene er innvilget fra Sametingets tilskuddsordning for marine næringer. I år har det vært stor pågang av søknader til tilskuddsordningen.

– Vi tolker dette som et tegn på optimisme og fremtidstro i næringen. Vårt mål er at tilskuddene vi innvilger skal bidra til styrking av sysselsetting og bosetting i samiske områder langs kysten, sier Muotka.