Sametinget og regjeringen med felles satsing på samisk næringsliv

Sametingspresident Silje Karine Muotka møtte tirsdag næringsminister Cecilie Myrseth for å diskutere en felles ny satsing på samisk næringsliv. Samtidig foreslår Sametingsrådet å sette av 2 millioner kroner i Sametingets reviderte budsjett til et nytt innovasjonsfond for samisk næringsliv, “Álgu”.

Sametinget og Nærings- og fiskeridepartementet samarbeider om et veikart for samisk næringsliv, som regjeringen vil legge fram til høsten. Veikartet vil synliggjøre mulighetene og utfordringene i samisk næringsliv og bidra til å styrke næringsutvikling basert på samisk kultur, fremme entreprenørskap og innovasjon, og støtte opp om en bærekraftig utvikling i samiske områder.

Sametingspresident Muotka er opptatt av at samiske næringsinitiativer får et løft, og kan utvikle det store potensialet i årene som kommer. Sametingspresidenten understreket i møtet særlig viktigheten av å øke tilgangen på kapital for samiske bedrifter. Innovasjonsfondet "Álgu", som betyr “begynnelse” på nordsamisk, vil spille en nøkkelrolle i den forbindelse. Sametingsrådet setter av 2 millioner til fondet i sitt forslag til Sametingets revidert budsjett.

– Vi har stor vilje til å satse på samisk næringsliv og opprettelsen av innovasjonsfondet “Álgu” er viktig for å realisere dette målet, sier sametingspresident Muotka. I dette møtet med næringsministeren drøftet vi de unike behovene og potensialet til det samiske næringslivet, som vi vil bidra til å utvikle. Jeg håper også regjeringen ser verdien av å bidra inn i dette fondet, legger Muotka til.

– Jeg setter stor pris på den gode dialogen med Sametinget i arbeidet med veikartet, sier næringsminister Myrseth. Vi har et felles mål om å utløse mer av potensialet i samisk næringsliv og bidra til ny og lønnsom næringsutvikling. Et nytt innovasjonsfond er et viktig initiativ fra Sametinget i den forbindelse, avslutter Myrseth.