Sametinget vil ha et felles senter for samisk fjernundervisning

Sametinget vil ha dialog med Kunnskapsdepartementet om muligheten til å etablere et senter som organiserer samisk fjernundervisning.

Etter at Utdanningsdirektoratet har bestemt at Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark ikke lenger skal tilby nordsamisk språkopplæring, har Sametinget tatt opp fjernundervisning med statsråd Tonje Brenna (Ap).

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sametinget

– Det første Sametinget har gjort er å sikre seg at ingen elever kommer til å miste opplæring i nordsamisk. Både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har bekreftet det, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Ingen helhetlig plan

Mikkelsen mener at endringer i oppdraget til Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark viser hvilke utfordringer samisk fjernundervisning står ovenfor. Han stiller spørsmål ved hvor elevene nå skal få fjernundervisning fra, og om de får tilbud om hospitering i andre skoler.

– Ingen av de Sametinget har drøftet saken med har kunnet gi et godt svar på hvordan undervisningstilbudet nå skal organiseres. Flere av dem som tilbyr nordsamiskspråklig fjernundervisning, gir tilbakemelding til Sametinget om at de får mindre og mindre kapasitet og må prioritere stedlig undervisning. Saken om sørsamisk kunnskapspark viser for alvor at det ikke finnes en helhetlig strategi eller plan for fjernundervisningen de neste årene, sier Mikkelsen.

Sametinget har spilt inn at man trenger å se på organiseringen av fjernundervisning og språksamlinger nasjonalt. Mikkelsen håper at også regjeringen ser behovet for dette.

– Vi trenger noen som kan se på antallet elever over tid, og planlegge og dimensjonere opplæringen etter dette. Vi trenger også noen som utvikler hospitering. Når pedagoger og fagmiljøer stiller spørsmål om språksamlinger og hvilke fagmiljøer som skal tilby dette, så er det legitime spørsmål som vi må ta en grundig diskusjon på.

Lære av organiseringen på finsk side

I Finland er det én til to aktører som koordinerer fjernundervisning og språksamlinger. Mikkelsen mener at slik kan man også gjøre det på norsk side.

– Det er snakk om ressurser. All den tid vi står i en lærerkrise, så kan det ikke være slik at én lærerressurs underviser én elev av gangen. Vi må kunne sette sammen elever som er på samme nivå til samme undervisningstime, for å utnytte kapasiteten bedre.

Mikkelsen mener også at det også er på tide at regjeringen følger opp forslag til tiltak fra utredningen NOU 2016: 18 – Hjertespråket.

– Allerede i 2016 ga Hjertespråket forslag til tiltak på akkurat dette, og nå er det på tide å følge opp dette tiltaket fra regjeringens side, sier Mikkelsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no