Sametingsbudsjett 2024: satsinger for å reparere skadene etter fornorskningen

Sametingsrådet har nå offentliggjort sitt budsjettforslag for 2024. Sametingsrådet ser behovet for å styrke samiske tiltak, som bidrar i arbeidet med å reparere skadene etter fornorskningspolitikken.

– Selv om vi ikke har fått noen økninger over det foreslåtte statsbudsjettet utover prisvekst, så har det vært viktig for oss å rydde rom for tiltak som bidrar til å reversere fornorskningen, sier sametingsråd med ansvar for budsjett, Runar Myrnes Balto (NSR).

Alle institusjoner og organisasjoner i sametingsbudsjettet får en prisvekst på 6,4 % sammenlignet med 2023. Sametingsrådet foreslår å styrke flere lokale aktører som jobber med å ta tilbake og blåse liv i samisk kultur og identitet. 

– Vi gir et løft til mange lokale kulturtiltak i Sápmi, og vi har fokusert på å løfte de som får minst fra før. Samisk musikkfestuke i Alta, Álttá siida, Sjøsamisk tun, Sijti Jarnge i Hattfjelldal, og festivalen Beskan Luossa Rock i Karasjok er blant disse for å nevne noen, sier Myrnes Balto.

Sametingsrådets sjøsamiske satsing styrkes i 2024. Den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu blir tatt inn i budsjettet for første gang med 500.000, kroner, mens kulturinstitusjonene Sjøsamisk tun og Mearrasiida i Porsanger får økninger.

– Å reparere fornorskningsskadene i sjøsamiske områder vil kreve mange tiltak i årene fremover, siden fornorskningen var veldig hard her, sier Myrnes Balto.

Videre foreslår sametingsrådet å støtte institusjoner som arbeider for å bedre språksituasjonen. Ä´vv skoltesamisk museum sin språksatsing og Kárnenaš språksenter i Karasjok er nye tilskudd med fast plass på budsjettet. Det foreslås videre å styrke stipender for språkelever i videregående skole med 500.000,- kroner. I tillegg økes potten for stipender til pedagoger i utdanning med 801.000,- kroner, og det settes av til sammen 10 millioner kroner for å fullføre gratis samiske barnehager som ble innført høsten 2023.

– Sannhets- og forsoningskommisjonen har dokumentert hvor stor skade fornorskningen har gjort på de samiske språkene. De samiske språkene er så viktige for Sametinget, og vi gjør det vi kan med våre begrensede midler. Vi prioriterer språkarbeid, gratis samisk barnehageplasser og utdanning av samiskspråklige pedagoger, sier sametingsråden.

Andre betydelige satsinger inkluderer 1 million til en ny søkerbasert ordning for å motvirke mobbing og samehets. Garmeres, en organisasjon for skeive samer, kommer på fast plass med 400.000,- kroner, og tiltakene til Samisk hus i Oslo for samiske eldre i hovedstaden får en økning på 379.000. Beaivváš Sámi Našunálateáhter løftes med til sammen 12,2 millioner kroner i forbindelse med nybygg.

– Vi er godt fornøyde med at vi får til så mange viktige tiltak for å reversere fornorskningen. Samtidig føler vi at vi smører veldig tynt utover, fordi behovene for reparerende tiltak er helt enorme. Derfor krysser vi nå virkelig fingrene for at vi får mer handlingsrom etter at budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene er fullførte, avslutter sametingsråd Myrnes Balto.

Se tabellen over Sentrale prioriteringer i sametingsbudsjettet 2024 (PDF, 125 kB)

Her finner du sametingsrådets forslag til innstilling av budsjettet (PDF, 3 MB)