Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Várdobáiki AS

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i støtte til Várdobáiki museum AS på Evenskjer som skal igangsette et prosjekt for bevaring av verneverdige samiske byggverk både i Sør-Troms og i Nordre-Nordland.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i Sametinget.  - BildeKlikkForStorVersjonMikkel Eskil Mikkelsen Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Várdobáiki museum vil etablere en antikvarisk håndverk- og veiledningstjeneste for samiske byggverk i regionen, og dette skal være en del av museets primæroppgave.

– Tradisjonelle og verneverdige samiske byggverk er en vesentlig del av vår felles samiske kulturarv, og er materielle vitnesbyrd på samisk tilstedeværelse, tradisjoner og historie. Det er derfor viktig at samiske institusjoner settes i stand til å ivareta slike kulturminner, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Tilskuddet fra Sametinget skal bidra til et nasjonalt løft innen det samiske bygningsvernarbeidet og øke kunnskap om antikvarisk bevaring gjennom rådgivning.  Museet skal også bidra til å bevare og videreføre immateriell samisk tradisjonskunnskap, og skape et mer nyansert bilde av den markasamiske kulturhistorien.

Tilskuddet er gitt over Sametingets tilskuddsordningen Institusjonsutvikling.

For spørsmål eller intervju, ta kontakt med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no