Sametingsrådet ønsker utvidet fullmakt i Melkøya-saken

Sametingsrådet fremmer en ny sak til Sametingets plenum i juni der de ber om utvidet fullmakt slik at rettslige skritt kan vurderes i saken om elektrifisering av Melkøya. 

– Regjeringens vedtak legger beslag på store arealer i Troms og Finnmark i et tempo vi ikke har sett tidligere, og derfor ønsker vi å ha mulighet til å vurdere søksmål. Vi blir tvunget til å undersøke andre muligheter når vi opplever at vi ikke får ordentlig dialog eller prosesser om dette med regjeringen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).  

Sametingets plenum behandlet i september 2023 regjeringens Melkøya-vedtak der alle partier mente at regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya måtte trekkes tilbake. Denne saken er dermed en utforsking av hvilke muligheter som finnes videre i oppfølgingen. 

– Melkøya-vedtaket er særskilt problematisk på grunn av den storstilte vindkraftutbyggingen det medfører. Med løpet som er lagt opp nå vil hvert vindindustrianlegg behandles enkeltvis, mens ingen tar ansvar for summen av inngrep og de alvorlige konsekvensene som regjeringens vedtak medfører, sier rådsmedlem Maja Kristine Jåma (NSR). 

– Slik situasjonen er nå er hverken samenes kulturutøvelse, næringsliv eller naturbruk hensyntatt. Jeg har derfor bedt plenum om fullmakt for å ha handlingsrom til å eventuelt ta rettslige steg, sier sametingspresidenten. 

– Jeg mener det er for lenge å vente til høsten, og ser behov for å gjøre disse vurderingene og avveiningene innen rimelig tid. Derfor kommer denne plenumssaken nå, avslutter sametingspresident Silje Karine Muotka. 

Sametingspresidenten har invitert gruppelederne på Sametinget til et møte tirsdag i neste uke for å gi mer informasjon om saken.

Saken skal først behandles i Sametingets nærings- og kulturkomité 27.-31. mai. Deretter skal saken behandles i Sametingets plenum 13. juni.

Les sakspapirer i sak 026/24 Oppfølging av Sametingets vedtak om synet på elektrifiseringen av Melkøya