Seksjonssjef - næring

Seksjonssjef - næring

Avdeling for næring, kultur og helse (EKD) har en ledig fast stilling som seksjonsleder for næringsseksjonen på Sametinget.

Søknadsfrist: 14.10.2022.

Livskraftige lokalsamfunn behøver et sterkt og allsidig næringsliv. Primærnæringene og særlig reindrift er viktige næringer i samiske områder og har et særskilt fokus. Samiske kulturnæringer, samisk reiseliv og tilslutta næringer har et stort utviklingspotensial. Vi søker deg som er en strategisk og analytisk leder som vil bidra i de spennende oppgavene som tilhører seksjonen.

Næringsseksjonen har 10 medarbeidere som har ansvar for å utvikle og følge opp Sametingets politikk for å skape arbeidsplasser og sikre sysselsetting og bosetting i samiske områder. Seksjonen har ansvar for å forvalte Sametingets virkemidler på området, samt ansvar for initiering og gjennomføring av prosjekt og program for utvikling av næringslivet.

Som arbeidssted kan du velge et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet.

Tiltredelse snarest og etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonssjef inngår du i avdelingens lederteam. Som seksjonssjef skal du sørge for god forvaltning og effektivisering innen fagområdet, dette gjennom saksbehandling, rådgivning og veiledning samt oppfølging av seksjonens medarbeidere. Som seksjonssjef må du være oppdatert på utvikling innen feltet og se mulighetene som ligger i digitalisering og ny teknologi.

Du skal bidra med faglig veiledning av ansatte, samt ha god kontakt med brukere og samarbeidspartnere.  

Sentrale ansvarsområder og oppgaver omfatter:

 • Ledelse av seksjonen og dens faglige virksomhet.
 • Personalansvar for ansatte i seksjonen.
 • Strategiarbeid og utvikling av seksjonens arbeidsoppgaver.
 • Budsjett og resultatansvar

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Reisevirksomhet må forventes.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av deg med utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende mastergrad innen næringsutvikling, samfunnsplanlegging, økonomi eller tilsvarende. Det er ønskelig med ledererfaring fra offentlig forvaltning. Personer med annen relevant høyere utdanning oppfordres også til å søke.

Ledererfaring med fag- og personalansvar vil bli tillagt vekt. Kunnskaper om samiske samfunn, næringsutvikling og næringer i samiske områder vil bli særlig vektlagt.

Videre vektlegges personlige egenskaper som

 • Evne til å jobbe selvstendighet, effektivt, målrettet og strukturert
 • Særlig evne, motivasjon og interesse for kontinuerlig faglig oppdatering for seksjonen
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel, positiv og serviceinnstilt
 • Ha søkelys på gode resultater, herunder plan- og strategiarbeid

Den som tilsettes må beherske samisk og norsk muntlig og skriftlig, samt god kunnskap om samiske samfunnsforhold.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som seksjonssjef 1211, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms fylker gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Positiv særbehandling:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Stillingen har 6 måneders prøvetid

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget 

 • i samisk ånd 
 • åpenhet 
 • samhandling 
 • inkluderende 
 • pålitelig og lojal 

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søk stillingen

Søknadsfrist

14. oktober 2022