Sjøsamiske tiltak og Alta prioriteres i Sametingsbudsjettet 2024

Sametingsrådet foreslår sjøsamiske prioriteringer når forslaget til sametingsbudsjett legges frem 6. november. Den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu får 500.000 kroner mens Porsanger-institusjonene Sjøsamisk tun og Mearrasiida får et løft på 200.000 kroner hver i tillegg til prisvekst.

Ørjan Marakatt Bertelsen/Sámediggi

– Vi ønsker å bidra til den positive utviklingen i sjøsamisk område, der flere og flere tar tilbake den samiske identiteten sin. Derfor vil vi støtte både Bivdu sitt arbeid med sjøsamiske rettigheter, og sjøsamiske institusjoner som gjør et viktig arbeid, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).  

I tillegg foreslås det økninger til to andre tiltak i sjøsamisk område, nemlig i Alta. 

– Jeg er glad for å si at vi også vil prioritere å gi økning til både Samisk musikkfestuke i Alta med 300.000 kroner og Álttá siida med 100.000 kroner. De bidrar begge til viktige kulturtiltak i sjøsamisk område, sier sjøsamen Muotka som bor i Alta.

Samisk musikkfestuke mottar til sammen 486.000 i 2024, Álttá siida mottar til sammen 651.000, Mearrasiida mottar til sammen 1.509.000, mens Sjøsamisk tun vil motta til sammen 403.000.

– I et stramt budsjettår prioriterer vi tiltak i sjøsamisk område, blant annet for å bidra til reparasjonsarbeidet etter fornorskningen. Sannhets- og forsoningskommisjonen har dokumentert hvor mye som er tapt i disse områdene, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Sametingsrådet foreslår også å videreføre det sjøsamiske rettighetsprosjektet Borjjadat med 500.000, og støtten til fiskebåter og marine næringer på 2,7 millioner.

Sametingsrådets forslag til budsjett vil i sin helhet offentliggjøres mandag 6. november.