SPR har levert anmodning til statsministeren i Finland

Samisk parlamentarisk råd (SPR) har levert en anmodning til statsministeren i Finland Sanna Marin om å sikre samisk selvbestemmelse i henhold til urfolksrettigheter.

Sametingspresident Silje Karine Muotka, Anni Koivisto, vise-president Sametinget i Finland og Håkan Jonsson, sametingspresident Sametinget i Sverige og president for Samisk Parlamentarisk Råd har levert en anmodning til statsminister Sanna Marin i Finland. Dette skjedde under toppmøtet Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People i Brüssel, Belgia.

Les SPRs anmodning til statsministeren i Finland Sanna Marin (PDF, 145 kB)