Tilskudd til førstegangskjøpere av fiskefartøy

Sametinget har tildelt til sammen 750.000 kroner til tre førstegangskjøpere av fiskefartøy.

– Det er flott å se at sametingsrådet kan være med å støtte opp om fiskeriene i Sapmi. Jeg er glad for at vi er med å legge til rette for at nye fiskere kommer inn i næringen. For våre kystområder er hver eneste nye fisker en ressurs som vi gjerne hjelper frem, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Følgende bevilgninger er gitt over Sametingets tilskuddordninger til marine næringer:

  • Berglund fisk på Storslett i Troms og Andreas Kleppe Johansen fra Gjesvær i Finnmark har fått tildelt henholdsvis 200.000 og 250.000 kroner til kjøp av fiskefartøy.
     
  • Hebi Fisk AS Nuvsvåg i Finnmark har fått tildelt 250.000 kroner til kjøp av fiskefartøy og 50.000 kroner til redskap.