Tilskudd til språkstimulerende materiell

Sametingsrådet har bevilget 1 540 000 kroner til Davvi Girji AS til utvikling av språkstimulerende pedagogisk materiell på tre samiske språk til barnehager.

Davvi Girji AS i Karasjok skal lage pedagogisk materiell til barnehager som skal utvikle og bevare barnas samiske språk og motivere barnehagebarn til å bruke samisk i det daglige. Materialet skal lages både på sør-, lule- og nordsamisk.

– Med økt antall samiske barn i barnehagene er det viktig at vi følger opp med støtte til samisk pedagogisk materiell i barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Tilskuddet skal blant annet brukes til å utvikle to spill, språkposer og sangeske. Spillene er tilpasset de åtte ulike årstidene, og med disse skal barnas samiske språkkunnskaper utvikles. I språkposene skal det være konkreter, regler og begreper som er tilpasset de ulike årstidene. Sangesken inneholder både joik og sanger etter årstidene, og skal motivere barna til å lære og utvikle språket.

– Jeg vil ønske lykke til med arbeidet, og ser frem til å se det ferdige pedagogiske materialet, sier Mikkelsen.

Sametingsrådet bevilger tilskuddet på 1 540 000 kroner over tilskuddsordningen Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager. Målet med ordningen er at barnehager, barnehagelærere og utdanningsinstitusjoner har god tilgang på pedagogisk materiell med samisk innhold på samiske språk.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no