Ung reiselivsgründer får støtte til å satse på hestebasert reiseliv

Ung reiselivsgründer får støtte til å satse på hestebasert reiseliv

Sametingsrådet har bevilget 257 000 kroner i tilskudd til Ida Jåma (21) i Røyrvik i Trøndelag. – Det er veldig viktig å støtte unge samiske gründere som ønsker å satse lokalt, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Ida Jåma har et enkeltpersonforetak, og hun har planer om å drive med hestebasert reiseliv for å vise frem samisk kultur, tradisjon og reindrift i Røyrvik. For å få til dette har hun behov for å sette opp en stall. Jåma er selv fra en reindriftsfamilie og familien driver med rein i området.

Sametingspresidenten tror at forretningsideen til Jåma har potensial til å skape varige arbeidsplasser innen reiseliv.

– Målet med bevilgningen er å bidra til at Jåma kan starte en samisk reiselivssatsing, noe som gir helårs sysselsetting, sier Muotka.

Tilskuddet på 257 000 kroner gis fra tilskuddsordningen til samisk reiseliv. Tilskudd kan innvilges til reiselivsbedrifter over hele landet så lenge samiske kulturelementer utgjør en sentral del av reiselivsvirksomheten.

– Jåma holder til i et område der Sametinget har innvilget få næringstilskudd. Røyrvik er et sørsamisk område med potensial for utvikling av samisk reiseliv, og Jåmas ønske om å inkludere samisk kultur, tradisjoner og reindrift gjør at denne søknaden ble behandlet positivt av sametingsrådet, sier Muotka.

Ida Jåma Privat bilde