Nu guhká go mis leat eatnamat - Sametingsmelding om areal og miljø

Sametinget har som mål at natur- og ressursgrunnlaget i samiske områder forvaltes for å sikre våre kommende generasjoner livsgrunnlag og mulighet til å utvikle samisk kultur.

Sametingsmelding om areal og miljø danner grunnlaget for Sametingets politikk i areal- og miljøspørsmål. Meldingen ble vedtatt av Sametingets plenum i september 2016.

Nu guhká go mis leat eatnamat - Sametingsmelding om areal og miljø (PDF, 4 MB)