Sametingsrådets redegjørelse om laks

Sametingsrådet vil involvere Sametingets plenum gjennom en redegjørelse før den endelige meldingen fremmes for plenum i 2021.

En redegjørelse skal ta for seg hvor saken står nå, hva som har hendt, hvilke mål vi har hatt når vi har jobbet med saken, og hvordan vi har lyktes med saken. I en melding vil overordnete mål og strategier for laksefiske komme fram.
Sametinget har i ulike sammenhenger behandlet laks som enkelt saker, men ikke i form av en egen redegjørelse eller melding der laksefiske både i elv og sjø er med.

Les sametingsrådets redegjørelse om laks (PDF, 968 kB)