Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner

Sametinget gir tilskudd til samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner, og målet er at samiske kulturhus og kulturinstitusjoner skal være attraktive møteplasser og arena for samisk kunst- og kulturformidling.

De samiske kulturformidlingsinstitusjonene formidler samisk kunst, kultur og kulturarv til et bredt publikum, både barn og voksne. Et bredt publikumsrettet tilbud i form av konserter, utstillinger og seminarer formidles, ofte i samarbeid med andre aktører som museer, organisasjoner, språksentre og kommuner. De samiske kulturformidlingsinstitusjonene er også med på å legge til rette for og synliggjøre samisk kultur og samiske kunstnere og kulturutøvere både i lokalt, regionalt, nasjonalt og også internasjonalt.

Direktetilskuddene har bidratt til et stort og bredt mangfold av kulturhus- og institusjoner over hele landet og gitt et tilbud til samer både i byer og små lokalsamfunn.

I 2020 får disse kulturhusene og kulturformidlingsinstitusjonene direkte tilskudd fra Sametinget: Árran lulesamisk senter, Samisk senter for samtidskunst, Senter for nordlige folk, Mearrasiida, Sijti Jarnge, Várdobáiki, Pitesamisk hus, Samisk hus Oslo, Lásságámmi, Villmarkscampen i Tollådal, Saemien Sijte, Álttá siida, Sjeltie - Samisk kulturpark, Tana og Varanger museumssiida, Sjøsamisk tun og Samisk kultursenter på Røros, Aajege.