Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner

Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner

Sametinget gir tilskudd til samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner, og målet er at samiske kulturhus og kulturinstitusjoner skal være attraktive møteplasser og arena for samisk kunst- og kulturformidling.

De samiske kulturformidlingsinstitusjonene formidler samisk kunst, kultur og kulturarv til et bredt publikum, både barn og voksne. Et bredt publikumsrettet tilbud i form av konserter, utstillinger og seminarer formidles, ofte i samarbeid med andre aktører som museer, organisasjoner, språksentre og kommuner. De samiske kulturformidlingsinstitusjonene er også med på å legge til rette for og synliggjøre samisk kultur og samiske kunstnere og kulturutøvere både i lokalt, regionalt, nasjonalt og også internasjonalt.

Direktetilskuddene har bidratt til et stort og bredt mangfold av kulturhus- og institusjoner over hele landet og gitt et tilbud til samer både i byer og små lokalsamfunn.

I 2020 får disse kulturhusene og kulturformidlingsinstitusjonene direkte tilskudd fra Sametinget: Árran lulesamisk senter, Samisk senter for samtidskunst, Senter for nordlige folk, Mearrasiida, Sijti Jarnge, Várdobáiki, Pitesamisk hus, Samisk hus Oslo, Lásságámmi, Villmarkscampen i Tollådal, Saemien Sijte, Álttá siida, Sjeltie - Samisk kulturpark, Tana og Varanger museumssiida, Sjøsamisk tun og Samisk kultursenter på Røros, Aajege.