Bosetting

Ferdselsårer

Veibygging tidlig på 1900-tallet ble betraktet som nødsarbeid, og ble betalt med to kroner dagen. Veier innebar store framskritt for kommunikasjonen bygdene imellom. Snubba gikk fra å være en isolert fjellbygd til å bli knyttet sammen med nabobygdene.

1. juli 1927 kom de første bilene til Snubba. Brudeparet Henrik og Elen ble kjørt til Evenes kirke, hvor de ble gift samme dag.

  • Veiarbeid både østover og vestover fra Attergårdsveikrysset var ferdig i 1916.
  • Veien fra Snubba til Østervikveikrysset ble straks påbegynt, og var delvis fullført i 1925.
  • I 1929 var Henrik-brua over elva i Jansbakken ferdig.  Den var oppkalt etter arbeidsformannen Henrik Øse (1868-1956).
  • Veien videre til Bjerkvik ble fullført i 1938.
  • I 1938 ble Bogen og Bjerkvik knyttet sammen av Riksvei 795.

Heikaveien

Heikaveien knyttet sjøgårdene i vest til Snubba. Den går på nordsiden av Moskimyra til Tverrelva, hvor den sammenfaller med Attergårdsveien. Fra Øse og videre østover kalles veien for Petter Hansa veien eller Vassbotnveien.

Gårdshistorie

Moski/Solli

Høsten 2020 ble det påvist gammetufter etter hus og fjøs på platået om lag 100m ovenfor dagens våningshus på Moski. Hvem som har bodd der er ukjent, men det kan ha vært de første som bosatte seg på Moski, trolig på slutten av 1700-tallet. Det ble også funnet en tuft på en kolle mellom E10 og Snubbaveien.

Anders og Karen

Anders Johannessen (1796-1847), opprinnelig fra Grovfjorden, og kona Karen Johanna Henriksdatter (1806-1881) fra Livang flyttet rundt 1830 til Moski. Det var foreldrene til Karen som hadde hjemmel på Livang, som Moski var en del av. Anders og Karen fikk åtte barn: fire giftet seg til Vassdalen, en flyttet til Nord Kvitfors, mens to bosatte seg i Snubba. Etter Anders` død i 1847 fortsatte Karen å bo på gården frem til sin død i 1881.

Gammel-Elen

Karen og Anders sin datter Elen Susanna Andersdatter (1828-1914), også kalt «Gammel-Elen», giftet seg med Henrik Henriksen Panis (1832-1902) fra Talma, og de bosatte seg på Moski. Henrik var en meget dyktig tømmermann. De bygde hus på gården i 1855, som seinere ble brukt til stabbur. Bygningen står fremdeles. Elen og Henrik hadde også gammefjøs og jordkjeller.

Tømmerhus på Moski

I 1878 ble tømmerhuset på Moski bygget. I tillegg til at familien bodde der, ble huset benyttet som omgangsskolebygg og læstadiansk forsamlingslokale. Huset ble påbygd i 1932, og restaurert i 1960.

Like etter 2. verdenskrig ble dagens fjøsbygning reist. En viktig del av materialet kom fra revne tyskerbrakker.

Moski

I 1890 bygde Anders Henriksen (1854-1936) og hustru våningshus i tømmer, samt fjøs og låve. Disse bygningene ble seinere flyttet til Nergård.

Ifølge skjøte datert 15. september 1916 skilles Moski ut fra Livang, eiet av Ole Andersen (1857-1918), til hans to søskenbarn Anders Henriksen (1854-1936) og Olaus Henriksen (1865-1956). Samme år skilles Nergård ut fra Moski. Olaus blir boende på Moski, mens Anders overtar Nergård.