Heggeli

Bieragieddi - Heggeli

Da Jeremias og Susanna Knutsen slo seg ned på Heggeli rundt 1900, bygde de våningshuset, som fremdeles står.

Jeremias Knutsen (1881-1949), Mathisheimen, Skjomen, bosted: HeggeliEkteparet bodde her på gården med sine fire barn Johan, Andrea, Jenny og Peder. De hadde også fjøs bygget i reisverk, utedo og vedsjå. Vedsjåen er satt i stand. Livsgrunnlaget var hovedsakelig jordbruk og jakt.

Etter Susannas død overtok sønnen Peder Heggeli (1912-1990) og kona Gunvor Sjøseth (1920-2000) gården. De hadde tre barn: Sonja, Aud og Per Gunnar.

Heikaveien

Heikaveien var en viktig del av det lokale veinettet på 1800-tallet, og hadde flere forgreininger. Noen få meter sør for dagens våningshus er den godt synlig. Heikaveien starter i Lenvik. Den kan følges videre østover til Øse. Der fortsetter Petter Hansa-/Vassbotnveien mot Grovfjorden, via Vassbotn ved Skoddebergvann.

Nergård

På vandringen fra Bieragieddi til Attergårdsveikrysset passerer vi Nergård, som tidligere var en del av Moski, eid av brødrene Olaus (1868-1956) og Anders Henriksen (1854-1936). Nergård ble skilt ut i 1916, og overtatt av Anders.